Op woensdagavond 25 mei 2022 vond Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. We starten de avond met een presentatie over:

Duurzame zorg: lessen uit de regio (actiegericht onderzoek ESHPM)
‘De regio’ wordt veelvuldig genoemd als centraal en ‘nieuw’ sturings- en ordeningsprincipe om capaciteitsproblemen in de ouderenzorg tegen te gaan. Hoewel regionalisering wordt gezien als oplossingsrichting voor de complexe problemen in de ouderenzorg, ontbreekt het momenteel aan kritische analyses van de regionale uitdagingen voor betrokken actoren. Recentelijk actiegericht onderzoek door ESHPM laat zien welke kwesties en dilemma’s een rol spelen bij regionale samenwerking. Tijdens de sessie hebben ingezoomd op de praktijk van regionalisering en wat we hiervan kunnen leren voor de bestuurbaarheid van de zorg.

Vragen over het onderzoek, mail naar voorzitter@eshpma.nl

Algemene ledenvergadering (ALV) 2022
Tijdens de ALV hebben we stil gestaan bij het afgelopen jaar, en hebben we onze plannen voor komende jaren aangescherpt. Als bestuur hebben we mooie input gekregen om ESHPMa voor onze leden verder vorm te gaan geven. Meer informatie volgt snel via de nieuwsbrief en LinkedIn.

Vragen of ideeën, mail naar voorzitter@eshpma.nl