Op woensdagavond 25 mei 2022 organiseert de ESHPMa een activiteit en Algemene Ledenvergadering (ALV) op de faculteit van ESHPM!

Het programma
18.30-19.00 inloop met een hapje.
19.00-20.00 inhoudelijk (interactief) programma door Oemar van der Woerd (PhD Candidate Healthcare Governance) en Jitse Schuurmans (Assistant Professor)
20.00-20.15 koffie en thee.
20.15-21.00 Algemene Leden Vergadering, met onder andere Marco Varkevisser (Professor of Health Care Market Regulation) over postacademisch onderwijs

Geef je nu op via het formulier: https://lnkd.in/ePKJe_av

Inhoudelijk (interactief) programma
‘De regio’ wordt veelvuldig genoemd als centraal en ‘nieuw’ sturings- en ordeningsprincipe om capaciteitsproblemen in de ouderenzorg tegen te gaan. Regionalisering lijkt ogenschijnlijk tegenstrijdig binnen het huidige zorgstelsel van gereguleerde marktwerking, en wordt bovendien gestapeld bovenop al bestaande sturingsarrangementen zoals professionele autonomie en eerdere de- en recentralisatieprocessen. Hoewel regionalisering wordt gezien als oplossingsrichting voor de complexe problemen in de ouderenzorg, ontbreekt het momenteel aan kritische analyses van de regionale uitdagingen voor betrokken actoren. Recentelijk actiegericht onderzoek door ESHPM laat zien welke kwesties en dilemma’s een rol spelen bij regionale samenwerking. In de bijdrage voor ESHPMa zoomen we hier nader op in en bediscussiëren we de praktijk van regionalisering en wat we hiervan kunnen leren voor de bestuurbaarheid van de zorg.

Benieuwd en wil je over dit actuele thema het gesprek aangaan?

We zien je graag op 25 mei!