Word lid van een uniek netwerk in de gezondheidszorg

ESHPMa wenst haar leden te stimuleren in persoonlijke groei en het benutten van potentiële carrièrekansen door deel te nemen aan dit netwerk! ESHPMa is met ruim 500 leden één van de grootste alumni verenigingen, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een uniek netwerk bestaande uit hoogopgeleide professionals die affiniteit hebben met de gezondheidszorg.

Toegang tot een uniek netwerk!

Inhoudelijke webinars in samenwerking met ESHPM.

Activiteiten (meestal gratis). Wij organiseren afwisselend colleges, bedrijfsbezoeken, vaardighedenworkshops en netwerkborrels. Zie agenda.

Vacatureservice. Toegang tot interessante vacatures in de gezondheidszorg. Zie Vacatureservice.

Je ontvangt 1 keer in de 6 weken een nieuwsbrief.

Zowel afgestudeerde bachelor als master studenten ESHPM kunnen lid worden van dit unieke netwerk.

Het lidmaatschap bedraagt slechts € 25,- per kalenderjaar.

Voorwaarden

 Middels een automatische incasso wordt de contributie geïnd. Bij inschrijving gedurende het kalenderjaar wordt een factuur nagestuurd voor het verschuldigde (deel) van de contributie. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar, blijft de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. Wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap kan je doorgeven aan onze secretaris via secretaris@eshpma.nl