Congres 2023 – Zicht op Zorg

Congresprogramma

In de gezondheidszorg dragen we iedere dag bij aan een betere gezondheid of behoud van levenskwaliteit. Het perspectief van de patiënt is het uitgangspunt. Als patiënt weet je tenslotte als geen ander wat voor jou waardevol is en hoe je zorg wil ontvangen. Hoe richten we de zorg daarop in? Is samen beslissen de oplossing? Kunnen en willen alle patiënten meebeslissen? En hoe organiseer je zeggenschap in de zorg? 

Onder begeleiding van dagvoorzitter Christiaan Vermaas wordt de middag geopend door dr. Michelle van Tongerloo, straatarts in Rotterdam. Tijdens haar keynote vertelt ze ons over haar perspectief op de (organisatie van) zorg in Nederland en waar patiënten uit haar dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Zij gaat hierbij in op de breuklijn tussen de haves en havenots in Nederland. Als straatarts voelt ze zich soms een kanarie in de kolenmijn. Ook worden we door het theatergezelschap De Kracht van Beleving getrakteerd op de voorstelling Vind je het gek!, een voorstelling met indringende portretten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na dit plenaire deel starten er diverse workshops rondom het thema ‘Wat vindt de patiënt ervan?’ Meer over deze workshops vind je hieronder.

Datum: vrijdag 27 oktober 2023

Locatie: Forumzaal, Van der Goot-gebouw, Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam (Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Tijd: 12.30 – 18.00 uur

Meld je aan: Eventix

Tarieven:

  • Ledenprijs: €12,50
  • Geen lid : €30,00
  • Wil je ook lid worden van een uniek netwerk in de gezondheidszorg? Met dit lidmaatschap kan je deelnemen aan activiteiten (meestal gratis) zoals colleges, bedrijfsbezoeken, vaardighedenworkshops, netwerkborrels en op de hoogte kan blijven van interessante vacatures. Maak dan gebruik van onze aantrekkelijke aanbieding van € 39 voor toegang tot het congres + lidmaatschap ESHPMa voor jaar 2023+2024 (twv 27.50 euro).

Inhoud Workshops:

1. Patiëntervaringen meenemen in beleid en organisatie van zorg

Al decennialang wordt er gepleit om patiënten meer te betrekken in besluitvorming. Er is door de jaren heen veel geprobeerd om dit te bereiken. Toch blijft de oproep klinken om patiënten nu eens écht serieus te nemen en hen meer regie te geven. Dat op een goede manier in de praktijk brengen blijkt een uitdaging te zijn.

Hester van de Bovenkamp is hoogleraar Patiëntwetenschappen bij ESHPM. In deze workshop gaat Hester in op het potentieel van het betrekken van patiënten, verschillende manieren om dat in de praktijk te brengen en de knelpunten die zich daarbij voordoen. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van verhalen van patiënten en wat ervoor nodig is om deze mee te nemen in besluitvorming. Tijdens deze workshop is volop ruimte voor uitwisseling van ervaringen uit de eigen werkomgeving.

2. De witte muur, op patiëntreis door je eigen ziekenhuis

Hoe kijk je naar het ziekenhuis waar je werkt als je er plotseling zelf als patiënt ligt? Judith Weeda werkte vol toewijding als projectleider in het ziekenhuis aan verbetering van de patiëntervaring. Tot ze op haar 28e zelf patiënt werd, omdat er lymfeklierkanker (Hodgkin) bij haar werd geconstateerd. Na een zwaar medisch traject in haar eigen ziekenhuis is ze genezen en weer aan het werk. Nu ziet ze de organisatie van de zorg met heel andere ogen. In het boek De witte muur deelt Judith (tekst) samen met haar broer Herman (illustraties) haar persoonlijke ervaringen van het hele traject. Ze wil laten zien dat de beleving van een patiënt door heel veel meer wordt bepaald dan alleen de medisch inhoudelijke zorg.

Tijdens deze interactieve workshop bieden Judith Weeda en Herman Weeda je een inkijkje in het patiënt perspectief van Judith haar eigen patiëntreis door Amsterdam UMC. Wat kun je hiervan leren? En hoe kunnen we deze inzichten gebruiken om de zorg nóg beter te maken?
www.hetboekdewittemuur.nl

3. Burger Centraal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: de stem van de burger bij toezicht

Sorien Kleefstra werkt als senior adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Sorien promoveerde in 2016 aan de UvA. Haar onderzoek ging over de waarde van het patiëntenperspectief als indicator van kwaliteit van zorg. Momenteel is Sorien betrokken bij het programma ‘Burger centraal’ waarbij de inspectie kijkt naar de manier waarop zij burgers en/of hun perspectief op kwaliteit van zorg kunnen betrekken in toezicht. Tijdens de sessie praat Sorien jullie bij over dit programma en welke verschillende methoden de inspectie inzet om de burger een stem te geven in toezicht. Wat zijn de ervaringen, de resultaten en de uitdagingen?

4. Positieve gezondheid voor jou en de patiënt

Cindy de Bot is als onderzoeker en docent werkzaam bij Avans Hogeschool. Ze is associate lector Preventie binnen Verpleegkundige Zorg. Zij is ook verbonden aan het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes en het lectoraat Zorg rond het Levenseinde. Cindy gaat tijdens een interactieve workshop meer vertellen over het begrip positieve gezondheid en hoe je dit een plek kunt geven in jouw organisatie. Positieve gezondheid richt zich op een brede kijk op gezondheid én welbevinden van de mens, waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte. Tijdens de workshop verplaats je je in de patiënt en ga je het positieve gezondheidsspel spelen waarbij je er zelf achter komt wat jouw positieve gezondheid is.

5. Ethische dilemma’s in de zorgrelatie

Dr. Alies Struijs is ethicus en werkzaam op het gebied van gezondheid en zorg. Haar expertise ligt op het gebied van ethische en culturele diversiteitsvraagstukken zowel in het (overheids-)beleid als in de praktijk van de zorg. Voor Vilans schreef zij de digitale handreiking Ethiek in de (langdurige) zorg. Binnen de Rijksoverheid gaf zij leiding aan het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), was zij als ethicus werkzaam bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en bij het ministerie van VWS op het gebied van levenseindevraagstukken en coronabeleid. Op dit moment is zij zelfstandig onderzoeker en adviseur ethiek en gezondheid en o.a. voorzitter van de Johannes Wier Stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg. Alies zal tijdens de interactieve workshop ingaan op de dagelijkse ethische dilemma’s die ontstaan in de zorgrelatie zorgverlener, patiënt en mantelzorger en hoe daarmee om te gaan vanuit verschillende rollen.

6. Zorgtechnologie vanuit patiëntenperspectief

Sinds juni 2019 is Maartje werkzaam bij het GET-lab. Zij houdt zich bezig met het ontdekken, uitproberen en onderzoeken van nieuwe, sociale en zorgtechnologieën. Maartje neemt verschillende soorten technologieën mee naar het congres zodat je deze zelf kunt uitproberen en ervaren. Tijdens de workshop bespreekt Maartje op welke manier je patiënten kunt betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologie. Ze bespreekt geslaagde en mislukte implementatieprocessen en geeft hierbij aan hoe de inbreng van de patiënt het verschil kan maken.